Bağlantıları atla
ERP nedir

ERP Nedir, Nasıl Çalışır? | 2023 KKP Rehberi

Birçok sektör işletmesinin büyüklüğünü sürdürmeye veya işletmesini büyütmeye çalışırken daha iyi, güvenilir ve doğru verilere ulaşmak adına yeni sistemler arayışına girmiştir.

ERP bu sistemlerin en önemlisi olarak karışımıza çıkmaktadır.

Peki ama işletmelerin sistemlerinin düzenlenmesine, departmanları arasındaki bilgi akışının güvenilir ve hızlı bir şekilde sağlanması gibi birçok fayda sağlayan ERP nedir?

Bu yazımızda bu karmaşık kavramı daha basit ve anlaşılır şekilde inceleyerek erp nedir sorusuna net ve açık cevaplar verdik.

Erp Nedir?

Diğer bir adı ile Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) olan ERP entegrasyonu şirketlerin çalışmalarının ve hizmetlerinin temel kısımlarını yönetmek ve entegre etmek için kullandıkları bir platformdur. 

Birçok KKP yazılım uygulaması şirketler için kritik öneme sahiptir. Ancak ERP nedir ve işletmeler için neden önemlidir?

Önemlidir, çünkü şirketlerin düzenli bir şekilde çalışması için gereken tüm süreçleri tek bir sistemle entegre ederek rahatlıkla kullanılabilir.

Bir KKP yazılım sistemi ayrıca planlama, envanter satın alma, satış, pazarlama, finans, insan kaynakları ve daha fazlasını entegre ederek kullanma imkanı sunmaktadır.

Bir kurumsal kaynak planlama sistemini, kurumlar veya şirketler için farklı bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir yapıştırıcı olarak düşünebilirsiniz. ERP nedir sorusunun cevabı aslında çok basittir.

Bu sistem olmadan, her departmanın sistemi kendi görevleri için optimize edilmiş olacaktır. Bu yazılım ile her bölümün kendi sistemi tüm sistemlere tek bir arayüz ile tek bir uygulama üzerinden erişilebilir.

Bu yazılım, işletme genelinde süreçleri entegre eden tek sistemli çözümler sunar. Bu uygulamalar, kullanıcıların tek bir arabirimde etkileşime girmesine, bilgi paylaşmasına ve işlevler arası işbirliğine olanak tanır. Üretkenliği, işbirliğini ve verimliliği artırırlar.

Ne İşe Yarar?

ERP nedir ve işletmelerle nasıl çalışır? Farklı departmanların şirketin geri kalanıyla daha kolay iletişim kurmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar. Farklı bölümlerin faaliyeti ve durumu hakkında bilgi toplayarak, bu bilgileri verimli bir şekilde kullanılabilecekleri diğer bölümlere sunar.

Bir şirketi yönetmek için gereken tüm temel iş süreçlerini düşünerek bu süreçte yer alan her bölümü birbiriyle bağlantılı hale getirerek bir iş akışı oluşturmaktır.

Finans (muhasebe, alım satım vb), insan kaynakları, üretim, tedarik zinciri, hizmetler ve diğerleri gibi bir işletmede veya kurumda var olan tüm bölümleri birbiriyle ilgili olanlar başta olmak üzere hepsinin verisini tek bir yazılımda toplayarak aradaki iş akışını bulut sistemine eklemektir. 

En temel düzeyde ERP nedir sorusunun yanıtı ise, tüm bu süreçlerin entegre bir sistem içinde verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Genellikle kuruluşun kayıt sistemi olarak adlandırılır.

Bu yazılım sistemi, üretim, finans, dağıtım ve insan kaynakları ile ilgili bilgileri birbirine bağlayarak bir şirketin daha bilinçli bir çalışma sistemine sahip olmasına yardımcı olabilir. 

Bir işletmenin her bölümü tarafından kullanılan farklı teknolojileri birbirine bağladığı için, maliyetli ve gereksiz işlemleri ortadan kaldırabilir. Süreç genellikle finans hesaplarını, stok kontrol sistemlerini, sipariş izleme sistemlerini ve müşteri veritabanlarını tek bir sistemde birleştirir.

Ayrıca şirket içi operasyonlarını ve iş ortaklarını dünyanın dört bir yanındaki ağlarla birbirine bağlayarak şirketlere bugün rekabet edebilmek için ihtiyaç duydukları iş birliğini, çevikliği ve hızı sağlıyor.

ERP Sistemi Nasıl Çalışır?

Kurumsal kaynak planlama sistemi, yıllar içinde fiziksel istemci sunucuları ve manuel giriş sistemlerini kullanan geleneksel yazılım modellerinden uzaktan, web tabanlı erişime sahip bulut tabanlı yazılımlara doğru gelişmiştir. Platformun bakımı genellikle onu oluşturan şirket tarafından sağlanır ve müşteri şirketler platform tarafından sağlanan hizmetleri kiralar.

İşletmeler kullanmak istedikleri uygulamaları seçerler. Ardından hosting firması uygulamaları müşterinin kiraladığı sunucuya yükler ve her iki taraf da müşterinin işlemlerini ve verilerini platforma entegre etmek için çalışmaya başlar.

Tüm departmanlar sisteme bağlandıktan sonra, tüm veriler sunucuda toplanır ve anında kullanma izni olanlar tarafından kullanılabilir hale gelir. Raporlar, işletmenin ve departmanlarının nasıl performans gösterdiğini belirlemek için bir müşterinin ihtiyaç duyabileceği ölçümler, grafikler veya diğer görseller ve yardımcılarla oluşturulabilir.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Faydaları

İşletmeler, genişleme, maliyetleri düşürme ve operasyonları iyileştirme gibi çeşitli nedenlerle bu sistemi kullanır. Şirketler arasında içerisinde faydalar farklılık gösterebilir; ancak, bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

Güvenilirliği ve Üretkenliği Artırır

İş süreçlerini entegre etmek ve otomatikleştirmek fazlalıkları ortadan kaldırarak güvenilirliği ve üretkenliği artırır. Ayrıca, birbirine bağlı veya birbiriyle ilişkili olan departmanlar birbiriyle senkronize bir şekilde çalışarak  daha hızlı, daha net ve daha iyi sonuçlar elde edebilir.

Raporlamayı İyileştirir

Bazı işletmeler, tek bir kaynak sisteminden gelişmiş gerçek zamanlı veri raporlamasından yararlanır. Doğru ve eksiksiz raporlama, şirketlerin operasyonların durumunu iyi planlamasına, bütçelemesine, tahmin etmesine yardımcı olarak kuruluşa veya hissedarları gibi ilgili taraflara bu raporları rahatlıkla iletebilir.

Verimliliği Artırır

İşletmelerin müşteriler, satıcılar ve iş ortakları için gerekli bilgilere hızla erişmesine olanak tanır. Bu, geliştirilmiş müşteri ve çalışan memnuniyetine, daha hızlı yanıt oranlarına ve artan güvenilirlik oranlarına katkıda bulunur. Ek olarak, şirket daha verimli çalıştığı için ilgili maliyetler genellikle daha da azalır.

Bu yazılım ayrıca, yönetimin karar verme için gerçek zamanlı verilere erişmesine izin vererek tam görünürlük sağlayarak sürdürülebilirliği artırır.

İşbirliğini Artırır

Departmanlar arasında daha iyi işbirliği yapılabilir ve bilgi paylaşılabilir; çalışanlar, her fonksiyonel grubun, şirketin misyon ve vizyonuna nasıl katkıda bulunduğunu daha iyi görebildiğinden, yeni sinerjize edilmiş bir iş gücü üretkenliği ve çalışan memnuniyetini artırabilir. Ayrıca, gereksiz zaman kaybettiren görevler ortadan kalkarak çalışanların zamanlarını daha anlamlı işlere ayırmalarına olanak sağlayarak verimliliği artırır.

Riskleri Nelerdir?

ERP nedir ve riskleris nelerdir? KKP sistemleri genellikle bir şirketin eski çalışma prensiplerini bırakma konusundaki isteksizliği nedeniyle istenilen hedeflere ulaşamaz. Ayrıca bazı şirketler, eskiden kullandığı iyi çalışan eski yazılımlarını bırakma konusunda da isteksiz olabilir. Kilit nokta ise, projelerinin maliyet aşımlarına neden olabilecek daha küçük projelere bölünmesini önlemektir.

ERP Çözümleri (ERP Modules)

En yaygın kullanılan çözümler şunları içerir:

Finans:  Finans ve muhasebe modülü , çoğu ERP sisteminin bel kemiğidir. Defteri kebiri yönetmeye ve önemli finansal görevleri otomatikleştirmeye ek olarak, işletmelerin borç hesaplarını (AP) ve alacakları (AR) takip etmelerine, defterleri verimli bir şekilde kapatmalarına, finansal raporlar oluşturmalarına, gelir tanıma standartlarına uymalarına, finansal riskleri azaltmalarına ve daha fazlasına yardımcı olur.

İnsan kaynakları yönetimi:  Bu sistem zaman, katılım ve bordro gibi temel yetenekler sağlayan bir İK modülü içerir. Eklentiler ve hatta insan sermayesi yönetimi (HCM) paketlerinin tamamı bu yazılıma bağlanabilir ve iş gücü analitiğinden, çalışan deneyimi yönetimine kadar her şeyi içeren daha sağlam İK işlevselliği sağlayabilir.

Kaynak bulma ve tedarik: Kaynak  bulma ve satın alma modülü , işletmelerin mallarını veya yeniden satmak istedikleri ürünleri üretmek için ihtiyaç duydukları malzeme ve hizmetleri tedarik etmelerine yardımcı olur. Bu çözüm, teklif talepleri, sözleşme oluşturma ve onaylar dahil olmak üzere satın almayı merkezileştirir ve otomatikleştirir. Eksik ve fazla alımları en aza indirebilir, yapay zeka destekli analitikle tedarikçi müzakerelerini iyileştirebilir ve hatta alıcı ağlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurabilir.

Satış:  Satış modülü , olası müşteriler ve müşterilerle olan iletişimin kaydını tutar ve satış temsilcilerinin veri odaklı içgörüleri kullanarak satışları artırmasına ve doğru promosyonlar ve ek satış fırsatlarıyla olası satışları hedeflemesine yardımcı olur. Sipariş yönetimi, sözleşmeler, faturalandırma, satış performansı yönetimi ve satış gücü desteği dahil olmak üzere siparişten nakde çevirme süreci için işlevsellik içerir.

Üretim:  Üretim modülü , KKP yazılımının önemli bir planlama ve yürütme bileşenidir. Şirketlerin karmaşık üretim süreçlerini basitleştirmesine ve üretimin talebe uygun olmasını sağlamasına yardımcı olur. Bu modül tipik olarak malzeme ihtiyaç planlaması (MRP), üretim çizelgeleme, üretim yürütme, kalite yönetimi ve daha fazlası için işlevsellik içerir.

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi:  Bir diğer önemli bileşen olan tedarik zinciri modülü , bir kuruluşun tedarik zinciri boyunca malların ve malzemelerin hareketini izler. Modül, gerçek zamanlı envanter yönetimi, depolama operasyonları, nakliye ve lojistik için araçlar sağlar ve tedarik zinciri görünürlüğünü ve dayanıklılığını artırmaya yardımcı olabilir.

Hizmet:  KKP’de hizmet modülü , şirketlerin müşterilerin beklediği güvenilir, kişiselleştirilmiş hizmeti sunmalarına yardımcı olur. Modül, kurum içi onarımlar, yedek parçalar, saha servis yönetimi ve servis tabanlı gelir akışları için araçlar içerebilir. Ayrıca, servis temsilcilerinin ve teknisyenlerin müşteri sorunlarını hızla çözmelerine ve bağlılığı artırmalarına yardımcı olacak analizler sağlar.

Ar-Ge ve mühendislik:  Zengin özelliklere sahip kurumsal kaynak planlama sistemleri, bir Ar-Ge ve mühendislik modülü içerir . Bu modül, ürün tasarımı ve geliştirme, ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), ürün uyumluluğu ve daha fazlası için araçlar sağlar; böylece şirketler hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde yeni inovasyonlar yaratabilir.

Kurumsal varlık yönetimi:  Sağlam kurumsal kaynak planlama sistemleri, yoğun varlık kullanan işletmelerin arıza sürelerini en aza indirmelerine ve makine ve ekipmanlarını en yüksek verimlilikte çalıştırmalarına yardımcı olan bir EAM modülü içerebilir . Bu modül kestirimci bakım, zamanlama, varlık operasyonları ve planlaması, çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) ve daha fazlası için işlevsellik içerir.

Türleri Nelerdir?

ERP nedir sorusuna cevap verdiğimize göre artık ERP sisteminin türlerini anlatabiliriz. KKP’nin 3 türü vardır. Bunlar Bulut, Şirket içi ve Hibrit’tir.

Bulut ERP

Bulut ERP ile  yazılım bulutta barındırılır ve abone olduğunuz bir hizmet olarak İnternet üzerinden sunulur. Yazılım sağlayıcısı genellikle sizin adınıza düzenli bakım, güncellemeler ve güvenlikle ilgilenir. Günümüzde bulut ERP, daha düşük ön maliyetler, daha fazla ölçeklenebilirlik ve çeviklik, daha kolay entegrasyon ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok nedenden dolayı en popüler dağıtım yöntemidir.

Şirket İçi ERP

Bu, her şeyi kontrol ettiğiniz yazılım dağıtımı için geleneksel modeldir. Kurumsal kaynak planlama sistemi genellikle veri merkezinizde seçtiğiniz konumlarda kurulur. Donanım ve yazılımın kurulumu ve bakımı personelinizin sorumluluğundadır.

Birçok şirket, şirket içi kurumsal kaynak planlama sistemlerini bulut dağıtımlarına modernize ediyor ve yükseltiyor. Bu, yükseltmenizin dikkatli bir şekilde planlanmasını ve dağıtım seçeneklerini dikkatli bir şekilde değerlendirme sürecini gerektirir .

Hibrit ERP

İş gereksinimlerini karşılamak için her ikisinin bir karışımını isteyen şirketler için  hibrit bulut ERP modeli var. Burası, Kurumsal kaynak planlama sistemi ile uygulamalarınızın ve verilerinizin bir kısmının bulutta, bir kısmının şirket içinde olacağı yerdir. Bazen buna  iki katmanlı ERP denir .

ERP ve Finans Arasındaki Fark Nedir?

Bir Finans yazılımını doğrudan bir ERP yazılımıyla karşılaştırmak mantıklı olmaz; elmaları portakallarla karşılaştırıp hangisinin daha iyi olduğunu sormak gibi olurdu.

İşte bir alternatif: Kendinize ‘Bir kurumsal kaynak planlama yazılımı mı yoksa başka bir finans yazılımı mı almalıyız’ diye sormak yerine, kendinize ne zaman bu sistemi kullanmaya başlamalıyım diye sormanız daha iyi bir yaklaşım olacaktır .

Çoğu küçük işletme ve start-up için, ihtiyaçları için modern bir entegre muhasebe sistemi yeterlidir. Ancak bir kez büyümeye başladıklarında, bu işletmeler süreçlerini tüm departmanlarda etkin bir şekilde yönetme yeteneğinden yoksun olduklarını fark ederler. Ayrıca, veri perspektifinden bakıldığında, gerçeğin tek bir versiyonundan yoksun olduklarını fark ederler.

Kaynak planlama yazılımı genellikle finans yazılım paketleri ile karıştırılır, ancak aynı şey değildirler. Muhasebe yazılım paketleri, gerçek bir kurumsal kaynak planlama yazılımının sunabileceklerinin çok küçük bir kısmını sunar ve küçük KOBİ’ler veya işe yeni başlayan yeni şirketler için idealdir.

Hala muhasebe yazılımına güvenen büyümekte olan KOBİ’ler, yazılımın işlevlerini hedeflerine ulaşmak için yetersiz bulabilir

ERP sistemine geçip geçmemek konusunda hala kafanız mı karışık? Bizimle hemen iletişime geçin!

Neden Bu Sistemi Tercih Etmelisiniz? ERP’in Temel Prensipleri?

Bazen “bir kuruluşun merkezi sinir sistemi” olarak tanımlanan bir ERP yazılım sistemi , tüm günlük iş operasyonlarını verimli bir şekilde yürütmek için gerekli olan otomasyonu, entegrasyonu ve zekayı sağlar. İşletme genelinde tek bir gerçek kaynağı sağlamak için bir kuruluşun verilerinin çoğu veya tamamı Kurumsal kaynak planlama sisteminde bulunmalıdır.

Muhasebenin, defterleri hızla kapatmak, satışın tüm müşteri siparişlerini yönetmek, lojistiğin müşterilere doğru ürün ve hizmetleri zamanında teslim etmek için iyi çalışan bir ERP yazılımına güvenir. Ödeme hesapları, tedarikçilere doğru ve zamanında ödeme yapmak için yine bu sisteme ihtiyaç duyar. Yönetim, zamanında kararlar almak için şirketin performansına ilişkin anında görünürlüğe ihtiyaç duyar. Bankalar ve hissedarlar doğru mali kayıtlara ihtiyaç duyarlar, bu nedenle kurumsal kaynak planlamanın sunduğu doğru verilere ve analizlere güvenirler.

Farklı sektörlerden örnekler

Otomotivden toptancılığa kadar her sektördeki işletmeler, rekabet etmek ve gelişmek için doğru, gerçek zamanlı bilgilere ve etkili iş süreçlerine ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, farklı endüstriler oldukça farklı nedenlerle bu sisteme güvenmektedir. Aşağıda bazı örnekleri görebilirsiniz;

Toptancılar, ithalatçılar, doğrudan mağaza teslimatı ve 3PL/4PL firmaları için zamanında teslimat çok önemlidir . Tüm bu kuruluşlar, dağıtım maliyetlerini azaltmak, stok dönüşlerini artırmak ve siparişten tahsilata geçen süreyi kısaltmak istiyor. Bu hedeflere ulaşmak için envanter yönetimi, satın alma ve lojistik işlevselliğinin yanı sıra ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş otomatikleştirilmiş süreçlerin entegrasyonuna ihtiyaçları var.

Üreticilerin tümü, ürün kalite hedeflerini karşılamak, sistemi yönetmek, fazla maliyetleri kontrol etmek, müşteri iadelerini yönetmek ve daha fazlası için tedarik zinciri sistemlerine güveniyor. Üreticiler ayrıca stok hareketlerini izleyerek, en iyi ve düşük performans gösteren ürünleri belirleyerek ve tedariği daha verimli yöneterek uçtan uca envanter kontrolü elde edebilir.

Muhasebe, vergi, mühendislik, BT, hukuk ve diğer profesyonel hizmet firmaları dahil olmak üzere hizmet şirketleri, hizmet sağlama taahhütlerini dengelemek için güçlü, gerçek zamanlı mobil teknolojisine ihtiyaç duyar. Profesyonel hizmet başarısının anahtarı, proje karlılığını, kaynak kullanımını, gelir tanımayı, yinelenen gelir hedeflerini ve büyüme fırsatlarını yönetirken programa bağlı kalma becerisidir.

E-ticaretin fiziksel operasyonların yanı sıra diğer satış kanallarıyla birleşmesi ile perakende önemli bir dönüşüm geçirdi. 

Hakkında Merak Edilenler:

ERP nin açılımı nedir?

İngilizce açılımı enterprise resource planning ‘dir ve Türkçeye kurumsal kaynak yönetimi olarak çevrilmektedir.

ERP nedir nasıl kullanılır?

İşletmelerin tedarik, üretim, insan kaynakları, muhasebe gibi bölümlerinin birbiriyle ve müşterilerle olan iş akışının yönetilmesini sağlayan bir yazılım türüdür.

CRM ve ERP Nedir?

Crm müşteri memnuniyetini, kullanıcıya özel teklifler ve çözümler üretirken, bu yazılım üretim ve iş akışının takibini yapmakta kullanılır. Ortak paydaları verimliliği, otomasyonu ve üretimi ve güvenilirliği arttırmaktır.

Kimler Kullanabilir?

Herhangi bir sektörde yer alan bir işletme iş akışının daha verimli, daha güvenilir ve daha hızlı olmasını istediği her an kullanmaya başlayabilir.

Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.
Explore
Kaydır