Bağlantıları atla
psd2 nedir 2

PSD2 Hakkında Bilmen Gereken Her Şey | 2023 PSD2 Rehberi

PSD2, Avrupa çapında ödeme hizmetleri için yeni kurallar ve düzenlemeler getiren bir Avrupa Birliği direktifidir.

Direktif 2019 yılında yürürlüğe girmiş ve 2021 yılında tam olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Ayrıca PSD2’nin işletmeler ve tüketiciler üzerindeki etkisinin yanı sıra uyumluluk için yeni gereklilikleri de tartışacağız.

Son olarak, PSD2’nin Avrupa’daki ödemelerin geleceği için potansiyel sonuçlarına bakacağız.

PSD2 Nedir?

PSD, revize edilmiş Ödeme Hizmetleri Direktifi anlamına gelmektedir.

Avrupa’daki ödeme hizmeti sağlayıcıları için kural ve düzenlemeleri belirleyen Avrupa Birliği mevzuatıdır.

Bu mevzuat 13 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

PSD2, finans piyasasına yeni oyuncular getirerek ödemeleri daha güvenli, daha hızlı ve daha emniyetli hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca bankaların ödeme hizmetlerini ‘ödeme başlatma hizmeti sağlayıcıları’ (PISPs) ve ‘hesap bilgisi hizmeti sağlayıcıları’ (AISPs) olarak bilinen üçüncü taraf sağlayıcılara açmalarını gerektirmektedir.

Tüketicilere ödemelerini nasıl yapacakları konusunda daha fazla seçenek sunma ve finansal sistemlerin işleyişini iyileştirme konusunda ileriye doğru atılmış bir adımdır.

PSD VE PSD2 Arasındaki Farklar Nelerdir?

PSD2, daha sıkı güvenlik önlemleri uygulayarak ve hem ödeme başlatma hizmet sağlayıcıları (PISP’ler) hem de hesap bilgileri hizmet sağlayıcıları (AISP’ler) için hizmet kapsamını genişleterek PSD’yi temel almaktadır.

Müşterileri dolandırıcılıktan korumak için gelişmiş bir Kimlik Doğrulama (IDV) biçimi olan güçlü müşteri kimlik doğrulamasını da getirmektedir.

Ayrıca, PSD 2, PSD’nin sahip olmadığı veri koruma ve müşteri onayı için ek gerekliliklere sahiptir.

Bankaların işyerlerine kart kabul maliyetini azaltmasına olanak tanıyan hükümler de içeriyor, bu da çevrimiçi ödemelerle ilgili maliyetleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Son olarak, daha iyi tüketici koruma önlemleri getirerek müşterileri ve onların mali durumlarını korumaya daha fazla odaklanmıştır.

PSD2’nin Faydaları Nelerdir?

PSD2’nin yürürlüğe girmesi hem tüketiciler hem de işletmeler için bir dizi faydayı beraberinde getirmektedir. PSD 2, ödemelerin daha güvenli ve hızlı olmasının yanı sıra daha emniyetli olmasını da sağlamaktadır.

Müşterilerin paraları ve ödemeleri nasıl yaptıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Yeni oyuncuların pazara girebilmesi sayesinde ödemeler pazarında rekabeti ve yeniliği teşvik etmektedir.

Son olarak, güçlü müşteri kimlik doğrulama ve veri koruma önlemleri getirerek müşteri korumasını artırmaktadır

Genel olarak; finansal hizmet sağlayıcılarının içinde faaliyet göstermesi için bir çerçeve sağlayan önemli bir Avrupa mevzuatıdır.

Ekonomik Faydalar

Rekabeti artırma ve daha yenilikçi ürünler yaratarak müşteriler için maliyetleri düşürme potansiyeline sahiptir. Bu, ödemelerle ilgili işlem maliyetlerini azaltarak hem tüketiciler hem de işletmeler için ekonomik bir destek sağlayabilir.

Ayrıca, ödeme sektöründe dolandırıcılığın azaltılmasına ve ödeme güvenliğinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bu da müşterilerin güveninin artmasına yol açabilir.

Tüketici Hakları

Müşterilere ödemeleri üzerinde daha fazla hak ve kontrol sağlamaktadır. PSD2, bankaların müşterilere, işlemler hakkında bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olabilecek ödeme bilgilerine erişim sağlamasını gerektirmektedir.

Müşterileri dolandırıcılardan koruyan daha güçlü müşteri kimlik doğrulama önlemleri ve veri koruma gereklilikleri getirmektedir.

Son olarak, üçüncü tarafların  ödeme hesaplarına ve hizmetlerine erişim sağlayarak müşterilere ödemelerini nasıl yapacakları konusunda daha fazla seçenek sunar.

Sonuç

Sonuç olarak, Avrupa’daki ödeme hizmeti sağlayıcıları için kural ve düzenlemeleri belirleyen önemli bir Avrupa mevzuatıdır.

Güvenliği iyileştirerek, dolandırıcılığı azaltarak, ödeme hizmetlerini artırarak hem tüketiciler hem de işletmeler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir

Ödeme Güvenliği

Müşterilerin dolandırıcılıktan korunmasına ve finansal bilgilerinin güvence altına alınmasına yardımcı olabilecek güçlü müşteri kimlik doğrulama önlemleri ve gelişmiş veri koruma gereklilikleri getirmektedir.

Yeni oyuncuların pazara girmesine izin vererek ödemeler sektöründe inovasyonu teşvik etmektedir

Genel olarak PSD2, ödeme hizmeti sağlayıcıları için kuralları belirleyen önemli bir mevzuat parçasıdır.

PSD2 nin Getirdiği Yenilikler

PSD2, 2018 ve 2019’da halihazırda uygulanmakta olan değişikliklerin üzerine inşa edilecek.

Güvenliği iyileştirmek, rekabeti artırmak, müşterileri güçlendirmek ve verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak için yeni önlemler getiriyor

2021 yılında, müşteri güvenliğini sağlamak için Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulamasını (SCA) uygulamaya koyacaktır. 

Ödeme hizmeti sağlayıcılarının müşteri verilerini işlerken gelişmiş ve uyumlu sistemler kullanmalarını ve verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamalarını gerektiren yeni bir dizi kural getirecektir.

Bankalarının başarısız olması veya tasfiyeye girmesi durumunda tüketicileri koruyan Finansal Hizmetler Tazminat Programında (FSCS) da değişiklikler getirmektedir.

PSD2’nin Ana Hedefleri

2023’te de aynı kalacaktır: ödemeleri daha güvenli, daha hızlı ve daha emniyetli hale getirmek. Çevrimiçi ödemeler yapılırken müşteri güvenliğinin dikkate alınmasını ve müşterilerin mali durumları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları için daha adil bir oyun alanı yaratmayı ve pazardaki rekabeti artırmayı amaçlamaktadır

PSD2 altyapısı ile sunulan AISP ve PISP ile neler yapılabilir?

AISP (Account Information Service Provider) ve PISP (Payment Initiation Service Providers) PSD2 altyapısını kullanan hizmetlerinden ikisidir.

AISP ile müşteriler farklı bankalardaki finansal hesap bilgilerine tek bir platform üzerinden erişebilmektedir.

Bu, müşterilerin finansal hesapları hakkında daha ayrıntılı bir genel bakışa sahip olmalarını sağlar.

PISP, müşterilerin ödeme işlemlerini doğrudan PSD 2 altyapısından başlatmasına olanak tanır.

Bu, ödemeleri daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli hale getirerek müşterilerin sadece birkaç tıklamayla işlemleri tamamlamasına olanak tanır.

Müşteriler işlemlerini işleme göndermeden önce işlemlerinin gerçekliğini doğrulayabildikleri için bu durum dolandırıcılığı da azaltır.

PSD2 uyumlu AISP’ler ve  PISP’ler ayrıca müşterilerin mali durumları hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilecek ödeme bilgilerine erişim sağlar

Genel olarak; Avrupa’daki ödeme sektörü için çok önemli bir mevzuat parçasıdır. PSD2 güvenliği arttırır, dolandırıcılığı azaltır ve müşterilerin finansal bilgilerinin kontrolünü ellerine almalarına ve hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapmalarına olanak tanıyarak onları güçlendirir.

PSD2 Türkiye’ de uygulanıyor mu?

Hayır, PSD2 şu anda Türkiye’de uygulanmamaktadır.

Tüm AB üye ülkeleri için geçerli olan bir Avrupa Birliği direktifidir.

Ancak, Türk hükümeti düzenlemelerini yakın gelecekte uygulamaya koymak için çalışmaktadır. Bu, Türkiye’deki ödeme hizmeti sağlayıcılarının aşağıdakilere hizmet sunarken PSD2 gerekliliklerine uyması gerektiği anlamına gelecektir

Türkiye’de PSD2’nin, rekabeti artıracağı ve müşterilere finansal verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağı için Türk ödeme sektörü üzerinde olumlu bir etkisi olması beklenmektedir

Sonuç olarak; hem ödeme hizmeti sağlayıcıları hem de müşteriler için ödemeleri daha güvenli, daha hızlı ve daha emniyetli hale getirmeye yönelik önemli bir adımdır.

PSD2 Bankalara ne getiriyor?

Avrupa’daki bankalar için bir dizi fırsatı beraberinde getiriyor.

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının müşteri verilerine erişebilmesi ve ödemeleri başlatabilmesi için bankaların sistemlerini açmasını gerektiriyor ve müşterilere mali durumları üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Bu, pazardaki rekabetin artmasına yardımcı olacak ve bankalar için yeni iş fırsatları yaratacaktır.

Bankaların sistemlerinin güvenliğini artırmalarını ve verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamalarını gerektirmektedir. Bu, dolandırıcılığın azaltılmasına ve müşteriler için daha güvenli bir ortam yaratılmasına yardımcı olacaktır

Genel olarak; ödemeleri hem ödeme hizmeti sağlayıcıları hem de müşteriler için daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli hale getireceğinden Avrupa ödeme sektörü için önemli bir adımdır.

PSD 2 Teknik Tarafı (RTS: Regulatory Technical Standard )

Düzenleyici Teknik Standardı (RTS), Avrupa Birliği’nde ödeme hizmetleri sağlayan kuruluşlar için teknik gereklilikleri ortaya koyan bir AB düzenlemesidir. PSD2 RTS, ödeme hizmeti sağlayıcıları için güvenlik ve kimlik doğrulama standartlarının yanı sıra veri paylaşım protokollerini de tanımlar. PSD2 RTS ayrıca müşteri verilerine erişimle ilgili hükümler de içerir.

PSD2 RTS, PSD2 uyumlu kuruluşların müşterilere verilerini görüntülemek ve kontrol etmek için güvenli bir yol sağlamasının yanı sıra üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına erişim sağlamasını gerektirmektedir.

Üçüncü taraflara sunulması gereken işlem verilerinin seviyesine ilişkin kuralları da belirlemektedir.

Genel olarak, PSD 2 RTS  pSD2’ye uyum sağlamak için karşılamaları gereken teknik gereklilikleri ortaya koyduğu için ödeme hizmeti sağlayıcıları için önemli bir düzenlemedir.

PSD 2 RTS, müşterilerin verilerinin korunmasını ve işlemlerin güvenli olmasını sağlamaya yardımcı olur. Bu, müşteriler için daha iyi bir deneyim yaratmaya yardımcı olur ve onlara finansal verileri üzerinde daha fazla kontrol sağlar

Size en iyi web deneyimini sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Gizlilik politikasını buradan okuyabilirsiniz.
Explore
Kaydır